ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำเตือน การจองห้องพักล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรค โควิด-19 ได้ตลอดเวลา กรุณาอ่านเงื่อนไขการคืนเงิน

เงื่อนไขการจองห้องพัก

 • อัตราค่าบริการห้องพักที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ ได้รวมไปถึงบริการอาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ ตามจำนวนผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้แล้ว หากท่านต้องการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ หรือต้องการบริการเสริมอื่น ๆ ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับที่พัก
 • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อที่พักได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเต็มจำนวนของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด (กรณีชำระแบบโอนเงิน เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับทางที่พักผ่าน Facebook หรือ Line ของที่พักทันที)
 • หากท่านจองห้องพักแล้วไม่มีการชำระเงินตามระยะเวลาที่ระบบกำหนดไว้ ระบบจะทำการยกเลิกการจองห้องพักของท่านเพื่อให้สิทธิ์แก่ลูกค้าท่านอื่น โดยมิต้องแจ้งไห้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงการจอง หรือยกเลิกการจองห้องพักได้ในทุกกรณีหากเกินเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว
 • หากท่านต้องการแจ้งความประสงค์ยกเลิกห้องพักเพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวน ต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังทำการจองห้องพัก หากเกินเงื่อนไขที่กำหนดแล้วทางที่พักจะไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งที่พักล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน หากเกินเงื่อนไขที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
 • การเลื่อนวันเข้าพักออกไปก่อน(กรณีที่เลื่อนวันเข้าพักแต่ยังไม่ทราบวันเข้าพัก) กรุณาแจ้งที่พักล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน ท่านสามารถแจ้งเก็บสิทธิ์การเข้าพักไว้ได้ 30 วันนับจากวันที่เข้าพักตามใบจอง(กรณีที่จำเป็นต้องเลื่อนวันเข้าพักออกไปก่อนเนื่องจากเหตุ โควิด-19 และมีคำสั่งห้ามเดินทางหรือเดินทางต้องกักตัว14วัน ต่างๆ ตามคำสั่งประกาศของจังหวัดหรือหน่วยงานรัฐ ท่านสามารถขอเก็บสิทธิ์การเข้าพักไว้ได้ 120 วัน)
 • หากท่านแจ้งเก็บสิทธิ์การเข้าพักไว้แล้ว ท่านจะต้องแจ้งวันที่จะเข้าพักภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าสิทธิ์การเข้าพักของท่านได้สิ้นสุดลง

เงื่อนไขการเข้าพัก

 • ทางที่พักอนุญาตให้เข้าพักได้ ในเวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก และคืนห้องพักได้ ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป
 • หากท่านไม่ได้เช็คอิน ภายในเวลา 21.00 น. ที่พักจะถือว่ารายการจองของท่านเป็น No-Show หากต้องการเช็คอินล่าช้า โปรดติดต่อที่พักล่วงหน้าก่อน 21.00 น.
 • การไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางที่พักได้ระบุไว้
 • หากท่านไม่ได้เช็คเอาท์ ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเท่ากับค่าบริการหนึ่งคืนสำหรับวันนั้น ๆ และค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อพักค้างคืนต่อได้ ในกรณีที่ห้องพักได้ถูกจองจากแขกท่านอื่นในวันดังกล่าวแล้ว
 • ที่พักให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหายในห้องพัก ทางบ้านพักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่พักให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 • ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 • โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณบ้านพัก
 • หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเอกสารภายในห้องพัก
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในบ้านพักและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักในบ้านพัก
 • ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของแขกท่านอื่น
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางที่พักจัดไว้ให้ หากฝ่าฝืน จะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท
 • ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่นทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของที่พัก
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในที่พักเด็ดขาด
 • ห้องพักปกติ พักได้ไม่เกิน 2 ท่าน เด็กอายุ 0-10 ปี พักฟรีไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (ไม่รวมเสริมที่นอนและไม่เกิน 2 ท่าน) หากอายุเกิน 10 ปีขึ้นไปจะคิดค่าบริการตามที่กำหนดไว้ และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • ที่พักขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณพัก หากฝ่าฝืน จะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นสถานที่ที่ทางที่พักจัดไว้ให้เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้งาน เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์คาราโอเกะ เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ค่าปรับตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อชิ้น

ที่พักอาจ แก้ไข ปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับสู่หน้าห้องพัก